• تور استانبول

تور استانبول

تاریخ اعتبار :
پایان اردیبهشت
مدت اقامت :
3شب و 4روز
سفر آفرین
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • PERADOR TAKSIM
 • سفر آفرین
 • B.B
879000 998000 840000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
1200000 1250000 920000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
990000 1190000 890000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
990000 1170000 850000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
990000 1230000 890000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
1100000 1340000 890000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
1220000 1550000 1050000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
950000 1050000 840000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
940000 1100000 940000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
980000 1170000 880000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
1050000 1250000 890000 750000 نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
PERADOR TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
879000
نرخ اتاق 1 تخته
998000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
840000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
990000
نرخ اتاق 1 تخته
1190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
990000
نرخ اتاق 1 تخته
1170000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
990000
نرخ اتاق 1 تخته
1230000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1100000
نرخ اتاق 1 تخته
1340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1220000
نرخ اتاق 1 تخته
1550000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
950000
نرخ اتاق 1 تخته
1050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
840000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
940000
نرخ اتاق 1 تخته
1100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
940000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
980000
نرخ اتاق 1 تخته
1170000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
880000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1050000
نرخ اتاق 1 تخته
1250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
اطلاعات کلی تور
 • نوع تور : شهر و خرید هنر و فرهنگ
 • روزهای رفت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
 • روزهای برگشت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
 • مدت اقامت : 3شب و 4روز
 • تاریخ اعتبار : پایان اردیبهشت
 • مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
 • هزینه : اقتصادی
 • خدمات : صبحانه
 • سطح سختی : آسان
 • محل اقامت : هتل
 • حمل و نقل : هواپیما
 • ملزومات مورد نیاز : کلاه کرم ضد آفتاب عینک آفتابی
 • نوع پرواز : چارتر
 • کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
 • نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
 • شروع قیمت ها از : 879/000تومان
 • عکس اورجینال :
 • کشور مقصد : ترکیه
 • شهر مقصد : استانبول
 • خط هوایی : Qeshm Airlines Ata air
برنامه سفر
 • استانبول : یک گشت شهری
توضیحات تور
 • نرخ بلیط در این تور 990 میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ ها به نسبت تغییر میکند.
 • پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.