مشخصات سفارتخانه ها در ایران

map1.jpg
map1.jpg map3.jpg
آدرس، تلفن و مشخصات سفارتخانه ها در ایران
1 _ آذربایجان

تهران - منطقه ١ - فرمانیه - خ. شهید صالحی - خ. شهید وطن پور - شماره. ٣٠

تلفن: ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١ ٢٢٢١٧٥٠٤

2 _ آرژانتین

تهران - منطقه ٦ - میدان آرژانتین - ساختمان بانک تجارت - ط. چهارم - پلاک ٧

تلفن: ٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤ ٨٨٧١٢٥٨٣

3 _ آفریقای جنوبی

تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به تجریش - روبروی پمپ بنزین باغ فردوس - خ. یکتا - پلاک ٥

تلفن: ٢٢٧٠٢٨٦٦-9 ٢٢٧١٩٥١٦

4 _ آلمان

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - شماره. ٣٢٤ و٣٢٠

تلفن: ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧ ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣

5 _ اتریش

تهران - منطقه ٦ - میدان آرژانتین - شماره. ٧٨ - ط. سوم

تلفن: ٨٨٧١٠٧٥٣, ٢٢٠٤١٧٦٤, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨

6 _ اردن

تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استاد شهریار - پلاک ١

تلفن: ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧

7 _ اروگوئه

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بعد از پمپ بنزین - خ. عاطفی شرقی

تلفن: ٢٢٠٥٢٠٣٠ ٢٢٠٥٢٠٣٠

8 _ ازبکستان

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران – بالاتر از چهارراه شهید لواسانی (فرمانی

تلفن: ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١٥٨

9 _ اسپانیا

تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خ. سرو

10 _ استرالیا

تهران - منطقه ٦ - خ. خالداسلامبولی - خ. ٢٣ - پلاک ١٣

تلفن: ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦ ٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤

11 _ اسلوواک

تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به خیابان تجریش - خ. سرلشگر

تلفن: ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥ ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥

12 _ اسلوونی

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از سه راه فرمانیه - نارنجستان

تلفن: ٢٢٨٠٢٢٢٣ ٢٢٢٨٢١٣١

13 _ افغانستان

تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدبهشتی - خ. پاکستان - نبش خیابان چهارم

تلفن: ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠ ٨٨٧٣٥٦٠٠

14 _ اکراین

تهران - منطقه ٣ - میدان ونک - خ. ونک - شماره. ١٠١

تلفن: ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠

15 _ الجزایر

تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. شانزدهم - شماره. ٦

تلفن: ٢٢٤٢٠٠١٥ ٢٢٤٢٠٠١٧

16 _ امارات متحده عربی

تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پلاک ٢١٠

تلفن: ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢

17 _ انگلیس (بریتانیا)

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - شماره. ١٩٨

تلفن: ٦٦٧٠٥٠١١ ٦٦٧١٠٧٦١, ٦٦٧٠٠٧٢٠

18 _ اندونزی

تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پلاک ٢١٠

تلفن: ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢

19 _ ارمنستان

تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پلاک ١

تلفن: ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧

20 _ اوگاندا

تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پلاک ١٠ - ط. سوم

تلفن: ٧٧٦٤٣٣٣٥ ٧٧٦٤٣٣٣٧

21 _ ایتالیا

تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - شماره. ٨١

تلفن: ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١

22 _ ایرلند

تهران - منطقه ١ - فرمانیه - کامرانیه شمالی - بن بست ناهید - شماره. ٨

تلفن: ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣٤, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨٦٩٣٣

23 _ بحرین

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - قبل از جهان کودک - نبش کوچه زوبین

تلفن: ٨٨٧٧٢٨٤٧, ٨٨٧٧٥٣٦٥, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧٦

24 _ برزیل

تهران - منطقه ٣ - میدان ونک - خ. ونک - بعد از بزرگراه کردستان - پلاک ٥٨

تلفن: ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥

25 _ برونئی دارالسلام

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک بهرامی - شماره. ٦٠

تلفن: ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١

26 _ بلاروس

تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. شهیدطاهری - خ. آبان - ک. آذر

تلفن: ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨٦٨٢

27 _ بلژیک

تهران - منطقه ١ - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - شماره. ١٥٥ و ١٥٧

تلفن: ٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧ ٢٢٠٤٤٦٠٨

28 _ بلغارستان

تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - خ. توانیر - خ. نظامی گنجوی - جنب شهرد

تلفن: ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢ ٨٨٧٧٩٦٨٠

29 _ بنگلادش

تهران - یوسف آباد شمالی،خ 64 شرقی،کوچه یکم،خ 12 متری احداثی،پلاک 7 ، کد پستی 1436812345

تلفن: 88601781-83 88605445

30 _ بوسنی و هرزگوین

تهران - منطقه ٢ - شهرک قدس - خ. ایران زمین - خ. چهارم - ک. آبان - شماره. ٤٨٥

تلفن: ٨٨٠٨٦٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠

31 _ پاکستان

تهران - منطقه ٦ - خ. فاطمی – جمشید آباد شمالی - خ. احمد اعتمادزاده –

تلفن: ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨ ٦٦٩٤٤٨٩٨

32 _ پرتقال

تهران - منطقه ٣ - دروس - خ. هدایت - ک. روزبه - شماره. ١٣

تلفن: ٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧ ٢٢٥٥٢٦٦٨

33 _ تاجیکستان

تهران - منطقه ١ - خ. شهید باهنر (نیاوران) - خ. شهید زینالی - ک. سوم –

تلفن: ٢٢٢٩٩٥٨٤ ٢٢٨٠٩٢٩٩

34_ تایلند

تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. استقلال - شماره. ٤

تلفن: ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣ ٧٧٥٣٢٠٢٢

35 _ ترکمنستان

تهران - منطقه ٤ - خ. پاسداران - خ. گلستان پنجم - پلاک ٣٩

تلفن: ٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, ٢٢٥٨٠٤٣٢

36 _ ترکیه

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پلاک ٥٣٧

تلفن: ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨

37 _ تونس

تهران - منطقه ٣ - خ. پاسداران - خ. شهیدگل نبی - پلاک ١٠

تلفن: ٢٢٨٤٠٠٣٨ ٢٢٨٤٤٦٧٤

38 _ چک

تهران - منطقه ١ - فرمانیه - بالاتر از دیباجی شمالی - شماره. ١٩٩

تلفن: ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩

39 _ چین

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. نارنجستان هفتم - پلاک ١٣

تلفن: ٢٢٢٩١٢٤٠ ٢٢٢٩٠٦٩٠

40 _ دانمارک

تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - الهیه - خ. دشتی - شماره. ١٨

تلفن: ٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧

41 _ روسیه

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو - شماره. ٣٩

تلفن: ٦٦٧٠١١٦١ ٦٦٧٠١٦٥٢

42 _ رومانی

تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. فخرآباد - نبش کوچه مسجد فخر -

تلفن: ٧٧٥٢٥٨١٩, ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١ ٧٧٥٠٩٨٤١

43 _ زلاندنو

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - ابتدای خیابان اقدسیه - گلستان شمالی

تلفن: ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١٦٧٣

44 _ زیمبابوه

تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. مقدس اردبیلی - ک. شادآور - پلاک ٢٤

تلفن: ٢٢٠٢٧٥٥٣

45 _ ژاپن

تهران - منطقه ٦ - خ. احمدقصیر - نبش کوچه پنجم پلاک ١٢

تلفن: ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٨٨٧١٣٥١٥

46 _ ساحل عاج

تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. هجدهم - شماره. ٤

تلفن: ٢٢٤٠٤١٥٠, ٢٢٤٢٨٧٩٤ ٢٢٤٠٠٩٣٨

47 _ سریلانکا

تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - خ. گل آذین - پلاک ٢٨

تلفن: ٢٢٠٤٥١١٩, ٢٢٠٥٢٦٨٨ -

48 _ سنگال

تهران - منطقه ٣ - خ. استادنجات الهی - بین خیابان طالقانی و کریمخان زند

تلفن: ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠٥٦٧٦

49 _ سوئد

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. بوستان - شماره. ٥

تلفن: ٢٢٢٩٦٨٠٢ ٢٢٢٨٦٠٢١

50 _ سوئیس

تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل صدر - خ. الهیه - خ. شریفی منش - نبش کوچه یاسمن - پلاک ١٣

تلفن: ٢٢٠٠٨٣٣٣

51 _ سودان

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. شهیدوحید دستگردی - ک. بابک بهر

تلفن: ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١

52 _ سوریه

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. ایرج - شماره. ١٩

تلفن: ٢٢٠٥٩٠٣١، ٢٢٢٠٥٥٣٣ ٢٢٠٥٩٤٠٩

53 _ سومالی

تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. سهیل - ابتدای خیابان حدادیان - پلاک ٢

تلفن: ٢٢٢٤٥١٤٦ ٢٢٢٤٥١٤٦

54 _ سیرالئون

تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پلاک ١٠ – ط اول

تلفن: ٧٧٥٠٢٨١٩ ٧٧٥٢٩٥١٥

55 _ صربستان و مونته نگرو (یوگسلاوی)

تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. نهم - پلاک ١٢

تلفن: ٢٢٤١٢٥٦٩ ٢٢٤٠٢٨٦٩

56 _ عراق

تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل رومی - ک. کرمیان - پلاک ٢٠

تلفن: ٢٢٢١٠٦٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢

57 _ عربستان سعودی

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از نارنجستان ٧ - خ. نیلوفر –

تلفن: ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣ ٢٢٢٩٤٦٩١

58 _ عمان

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. تندیس - شماره. ١٢

تلفن: ٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١ ٢٢٠٤٤٦٧٢

59 _ فرانسه

تهران - منطقه ١١ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - شماره. ٨٥

تلفن: ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥ ٦٦٧٠٦٥٤٣

60 _ فلسطین

تهران - منطقه ٦ - خ. فلسطین - شماره. ١٤٥

تلفن: ٦٦٤٦٤٥٠١, ٦٦٤٠٢٥١٣, ٦٦٤٦٥٧٣٦ ٦٦٤٦٥٧٣٦

61 _ فلیپین

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. مهیار - پلاک ١٣

تلفن: ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢ ٢٢٠٤٦٢٣٩

62 _ فنلاند

تهران - منطقه ١ - الهیه - خ. آقابزرگی - بن بست شیرین - پلاک ٤

تلفن: ٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧ ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢

63 _ قبرس

تهران - منطقه ١ - میدان تجریش - خ. دزاشیب - پلاک ٣٢٨

تلفن: ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢ ٢٢٢١٩٨٤٣

64_ قرقیزستان

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - نارنجستان پنجم - شماره. ١٢

تلفن: ٢٢٨٣٠٣٥٤ ٢٢٢٨١٧٢٠

65 _ قزاقستان

تهران - منطقه ٣ - خ. دروس - خ. هدایت - ک. مسجد - شماره. ٤

تلفن: ٢٢٥٦٥٩٣٣ , ٢٢٥٦٥٣٧١ ٢٢٥٤٦٤٠٠

66 _ قطر

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار گل آذین - شماره. ٤

تلفن: ٢٢٠٥١٢٥٥ ٢٢٠٥٨٤٧٨

67 _ کانادا

تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. شهیدسرافراز - پلاک ٥٧

تلفن: ٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢

68 _ کره جنوبی

تهران - منطقه ٣ - خ. شیخ بهائی - خ. دانشور غربی - پلاک ١٨

تلفن: ٨٨٠٥٤٩٠٠ ٨٨٠٥٤٨٩٩

69 _ کره شمالی

تهران - منطقه ٣ - میدان ونک - خ. ونک - ک. ارم - شماره. ٢٢

تلفن: ٨٨٧٩٦٧٠٠ ٨٨٧٧١٤٤٧

70 _ کروواسی

تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - شماره. ٨١

تلفن: ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١

71 _ کنیا

تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - بلوار گلستان - بلوار گیتی - شماره. ١٧

تلفن: ٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤ ٢٢٠٤٨٦١٩

72 _ کوبا

تهران - منطقه ٣ - بلوار میرداماد - خ. ١٢بهمن - ک. ٢٢بهمن - پلاک ٢٠

تلفن: ٢٢٢٥٦٤٠٦ ٢٢٢٥٩٢٣٠

73 _ کویت

تهران - منطقه ٣ - خ. شهیدوحید دستگردی - شماره. ٢/٣٢٣

تلفن: ٨٨٧٨٥٩٩٧-9 ٨٨٧٨٨٢٥٧

74 _ گرجستان

تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - خ. آقابزرگی –

تلفن: ٢٢٢١١٤٧٠ ٢٢٢٠٦٨٤٨

75 _ گینه

تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول

تلفن: ٧٧٥٣٥٧٤٤ ٧٧٥٣٥٧٤٣

76 _ لبنان

تهران - منطقه ٦ - خ. سپهبد قرنی - خ. شهیدکلانتری - شماره. ٣١

تلفن: ٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١ ٨٨٩٠٧٣٤٥

77 _ لهستان

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. پیروز - پلاک ١ و ٣

تلفن: ٨٨٧٨٧٢٦٢ ٨٨٧٨٨٧٧٤

78 _ لیبی

تهران - منطقه ١ - خ. کامرانیه جنوبی - ک. مریم - پلاک ٢

تلفن: ٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥ ٢٢٢٣٦٦٤٩

79 _ مالزی

تهران - منطقه ١ - خ. فرشته - خ. شهیداخگری - شماره. ٦

تلفن: ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦ ٢٢٠١٠٤٧٧

80 _ مالی

تهران - منطقه ٧ - خ. پاسداران - فردوس - خ. یارمحمدی - ک. کریمی

تلفن: ٢٢٥٤٥٣٤٥ ٢٢٥٩٠١٩٠

81 _ مجارستان

تهران - منطقه ٣ - دروس - میدان هدایت - خ. شادلو - شماره. ١٥

تلفن: ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢ ٢٢٥٥٠٥٠٣

82 _ مصر

تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. رضایی - شماره. ٦ و ٨

تلفن: ٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢ ٢٢٢٤٢٢٩٩

83 _ مغرب

تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - خ. وطن پور - خ. براتی –

تلفن: ٢٢٢٠٦٧٣١ , ٢٢٢٠٤٨٦١ ٢٢٢١٥٧٩١

84 _ مکزیک

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. گلفام - شماره. ٤١

تلفن: ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠٥٧٥٨٩

85 _ ترکیه

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پلاک ٥٣٧

تلفن: ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨

86 _ نروژ

تهران - منطقه ١ - خ. شهید لواسانی (فرمانیه) - نبش خیابان سنبل - شماره. ٢٠١

تلفن: ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧٦

87 _ نیجریه

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک مرکزی - پلاک ٢٤

تلفن: ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠٥٨

88 _ نیوزلند

تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. دریای نور (شهیدسرافراز) - پلاک ٥٧

تلفن: ٨٨٧٥٧٠٥٢ ٨٨٧٥٧٠٥٦

89 _ واتیکان

تهران - منطقه ١١ - تقاطع نوفل لوشاتو - خ. رازی - شماره. ٩٧

تلفن: ٦٦٤٠٣٥٧٤ ٦٦٤١٩٤٤٢

90 _ ونزوئلا

تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - ک. ارمغان شرقی - بن بست مازیار - پلاک ٢

تلفن: ٢٢٠٥١٩٥٥, ٨٨٧١٥١٨٥ ٢٢٠٢٠٥٨٤

91 _ ویتنام

تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی - خ. پسیان - خ. باغست

تلفن: ٢٢٤١١٦٧٠ ٢٢٤١٦٠٤٥

92 _ هلند

تهران - منطقه ٣ - دروس - بلوار شهرزاد - خ. کماسایی - ک. اول شرقی

تلفن: ٢٢٥٦٧٠٠٥ ٢٢٥٦٦٩٩٠

93 _ هند

تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - شماره. ٤٦

تلفن: ٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦ ٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣

94 _ یمن

تهران - منطقه ٣ - زعفرانیه - خ. شهیداعجازی - شماره. ٨٧

pic925305210001