شهرهای یونان

Heraklion.jpg
Heraklion.jpg Korinth_Kapitelle.jpg lamia.jpg Marina-Patras.jpg Megara.jpg piraeus.jpg serres.jpg ThessalonikiI.jpg volos.jpg
تقریبا دو سوم از مردم یونان در مناطق شهری زندگی می کنند.
شهرهای یونان
تقریبا دو سوم از مردم یونان در مناطق شهری زندگی می کنند. بزرگترین و با نفوذترین مراکز شهری یونان از آتن و تسالونیکی، که معمولا به عنوان (شرکت سرمایه) اشاره شده است،با جمعیت شهری از حدود 4 میلیون و 1 میلیون نفر جمعیت هستند. دیگر شهرستانها برجسته با جمعیت شهری بالا 100،000 نفر عبارتند از کسانی که پاتراس، هراکلیون، لاریسا، ولس، رودز و کالسیس ، Ioannina --Chania- Athens - Thessaloniki- Patras -Heraklion -Larissa - Volos- Rhodes - Ioannina - Chania – Agrinio

pic884415210001