موزه قبرس

Cyprus-Museum1.jpg
Cyprus-Museum1.jpg Cyprus-Museum2.jpg Cyprus-Museum3.jpg Cyprus-Museum4.jpg
قبرس پر از موزه و آثار باستانی میباشد. ولی موزه قبرس در شهر نیکوزیا پایتخت قبرس یکی از جالب ترین مکان های دیدنی قبرس جای است که میتوان گام به گام با تاریخ جزیره آشنا شد.
موزه و آثار باستانی
قبرس پر از موزه و آثار باستانی میباشد. ولی موزه قبرس در شهر نیکوزیا پایتخت قبرس یکی از جالب ترین مکان های دیدنی قبرس جای است که میتوان گام به گام با تاریخ جزیره آشنا شد. این موزه با استفاده از جلوه های مصنوعی گردشگر را از عصر نوسنگی تا دوران عثمانی میبرد تا هنر پیچیده آن دوران قابل تجسم باشد. این موزه مجموعه ای عظیم از مجسمه های تراکوتا متعلق به قرن فتم قبل از میلاد را به نمایش گذاشته. موزه شگفت انگیز قبرس یکی از دیدنی های قبرس می باشد. این موزه بی نظیر تاریخ جزیره را با مجموعه گسترده ای از آثار عتیقه مربوط به دوران نوسنگی تاعصر بیزانس را به نمایش میگذارد. اتاق اول شامل دستاورد عصر نوسنگی مانند مجموعه ای از بت های بزرگ و اتاق دوم مربوط به دستاوردهای عصر برنز می باشد و گلدان ها و ظروف تزیین شده و مجسمه حیوانات را نشان میدهد. اتاق سوم نیز آثار تاریخی کوریون باستان را ارائه میکند. در اتاق چهارم مجموعه ای از چهره های برجسته از جمله مینوتورس ، رزمندگان و ارابه در قرن 7-6 قبل از میلاد را به گردشگر نشان میدهد.
نمایش گالری مجسمه
در اتاق پنج و ششم موزه یکی از بهترین موزه های قبرس نمایش گالری مجسمه های دوران باستان هستند. اتاق هفتم شامل مجسمه آهکی یک زن به نام سولی و مجسمه برنز از امپراتور سپتیموس سورس میباشد. در اتاق هشتم ابزار برنز و سلاح های جنگی و همچنین مجسمه خدایان را شامل میشود. مهرهای سنگی کوچک جالب توجهی به عنوان طلسم مصری به نمایش میگذارند و مجسمه سبز خدای شاخدار از دیگر آثار این موزه محسوب میشود. اتاق نهم نمایشگاه قطعه هایی از مقبره های سنگی و سایر اشیائ باستانی است. در اتاق دهم کتیبه های قدیمی قرار دارد.
pic419075210001