منطقه مسائوریا(قبرس)

مسائوریا در غرب نیکوزیا روستاهای کوچک و صومعه های باستانی وجود دارد
مسائوریا
درست در غرب نیکوزیا روستاهای کوچک و صومعه های باستانی وجود دارد . از روستاهای این منطقه ( پریسترونا) یکی از دیدنیهای عجیب نیکوزیا می باشد که کلیسای 5 گنبدی سنت بارناباس و هیلاریون را ارائه میدهد که برج های آن در اطراف خانه های سنتی سنگی قرار گرفته و داخل کلیسا نقاشی های باستانی مسیحی قابل مشاهده است.

در سمت جنوب صومعه ماهراس وجود دارد و در سمت شمال شرق صومعه آگیوس ایلارکدیوس و مکان تاریخی تاماسوس باستان و شهر مس کاران در نزدیکی روستای پرا برای گردشگران قابل بازدید است.

pic072375210001