Nouvelair.jpg
Nouvelair.jpg photo_2017-03-27_14-05-05.jpg photo_2017-03-27_14-06-31.jpg photo_2017-03-27_14-06-27.jpg nouvelair-airplane.jpg Nouvelair_A320_TS-INH.JPG
تونس كشور افسانه ها
پرواز مستقیم ایرباس مدرن نول ایر
1396/01/07
كشور تونس و شهر حمامت به عنوان يكي از مقاصد گردشگري در حوزه سفرهاي نوروزي به شمار مي ايد . شركت هواپيمايي نول اير با بيش از يك دهه حضور در بازار ايران امسال نيز موفق به برقراري پرواز هاي مستقيم مابين شهرهاي تهران و موناستير گرديد گردشگران ايراني كه بازديد از شهرهاي تونس ، حمامت ، سوسه و نابل را بعنوان مقاصد سفر خود در ايام نوروز ١٣٩٦ انتخاب نمودند در تاريخ ١٢ فروردين با انجام اخرين پرواز مستقيم نول اير به كشور باز خواهند گشت
pic917057210001
pic027057210001
pic127057210001
pic227057210001