موزه ملی مالدیو

musiemmeli-11.jpg
musiemmeli-11.jpg musiemmeli-22.jpg musiemmeli-33.jpg
موزه ملی جزو موزه های بنام مالدیو است که اکثر توریست ها در مالدیو از این مکان کرانبها دیدن می کنند.
موزه ملی در مالدیو در پارک سلطان واقع شده است. در این موزه وسایل بسیار زیاد قیمتی و ارزشمند قرار دارد. موزه ملی در سال 1952 ایجاد شد. این موزه در همان ابتدا دو هدف را مشخص کرد ، حفظ و نگهداری از فرهنگ و تاریخ و برانگیختن حس ملی و میهنی. از اشیا گرانبهای این موزه می توان به جواهرات سلطنتی ، لباس های تاریخی و گران قیمت و بسیاری سنگ ارزشمند.
pic459601310001