پارک آبی واتر بوم بالی

waterbom-1.jpg
waterbom-1.jpg waterbom-2.jpg waterbom-3.jpg waterbom-4.jpg waterbom-5.jpg
یک پارک آبی بسیار هیجان انگیز که وقت گذراندن در این پارک آبی باعث می شود خاطره آن همیشه بیاد ماندنی باشد. اگر به بالی سفر کردید حتما از این پارک آبی اسفاده کنید.
پارک آبی واتر بوم در سرزمین استوایی بنا شده و توریست ها می توانند ساعت ها در این پارک بازی کنند و از امکانات آنجا استفاده کنند و خوش بگذرونند. مساحت این پارک آبی 3.8 هکتار می باشد. در بالی این تنها پارک آبی است که سرسره های به این بزرگی دارد که باعث شده توریست های زیادی را در بالی به خود جذب می کند. پارک آبی واتر بوم در بالی در سال 2015 به عنوان بهترین پارک‏ آبی آسیا شناخته شد.
pic460011310001