معبد baseki بالی

maabad-1.jpg
maabad-1.jpg maabad-2.jpg maabad-3.jpg maabad-4.jpg maabad-5.jpg
این معبد بسیار زیبا و دیدنی در شرق بالی در دامنه کوه agung قرار گرفته. این معبد دیدنی و مجلل به عنوان معبد مادر بالی شناخته شده زیرا خود این معبد شامل 86 معبد کوچکتر است. این معبد در دامنه کوه هایی با پوشش گیاهی خاص و مزارع برنج پوشیده شده. ساعت بازدید از این معبد برای توریست ها 8 صبح تا 5 بعد از ظهر می باشد.
pic832311310001