مزارع برنج در منطقه اوبود بالی

berenj-22.jpg
berenj-22.jpg berenj-3.jpg berenj-4.jpg
مزارع برنج در منطقه اوبود به صورت پلکانی بوده که منظره زیبایی را در این منطقه ایجاد کرده که توریست ها وقتی وارد این منطقه می شوند مبهوت این طبیعت زیبا می شوند. اگر در فصل کشت یا برداشت به این مزارع در بالی سفر کردید می توانید از نزدیک با نحوه کشت برنج آشنا شوید. از جمله مناطقی که می توانید بروید و این مزارع را مشاهده کنید منطقه pejeng , campuhan می باشد. برای رسیدن به منطقه اوبود نیم ساعت با ماشین در راه خواهید بود.
pic924411310001